"RondoM", nieuw in Wilhelminaoord!


"RondoM" is het gebouw waar Rondo Music Management en pianist Tjako van Schie vanaf maart 2019 zijn gevestigd, als opvolger van de kleuterschool en de sportschool.


Word vriend!
Wilt u ons ondersteunen om mooie programma's te blijven presenteren? Doneer dan uw vrijwillige bijdrage op bankrekeningnummer NL85 RABO 0335 6532 51, t.n.v. Rondo Cd's/Rondo Music Management.

"RondoM" biedt een multifunctionele insteek.

Naast het feit dat Tjako er zelf gaat wonen is er ook ruimte voor "reuring": rondom diverse thema's zullen er events gaan plaatsvinden!

In "RondoM" kunt u ook muziekles volgen, of uiteenlopende optredens bijwonen, en wisselende exposities bewonderen.

Ook incidenteel een zaaltje huren voor uzelf of uw bedrijf, vereniging of club is uiteraard mogelijk, Er staat een mooie Ibach vleugel in de grote zaal.

Ook muziekopnamen zijn eventueel mogelijk.

En natuurlijk kunt u ook altijd binnenlopen als we open zijn voor slechts een gezellig kopje thee of koffie!

"RondoM" wil ook in de lokale en regionale gemeenschap een sociale, educatieve, culturele en inspirerende rol vervullen, in samenwerking met anderen, zoals plaatselijke of regionale verenigingen, het naastgelegen dorpshuis, de stichting die de Koloniekerkconcerten organiseert, en met muziekdocenten, kunstenaars en organisaties die raakvlakken met ons hebben.

2021 - Rondo Music Management